Nytt kartsläpp 8 september med stolpar på västra Sörmon

Nytt kartsläpp 8 september med stolpar på västra Sörmon.

Många av stolparna är tillgängliga med cykel. Så varför inte ta en cykeltur till Sörmon.

Nu finns en asfalterad cykelväg på södra sidan av E18, kör in på vägen mot Bomstabaden från Skutberget så hittar du den.

Du kan passera över E18 på den nya viltbron eller vid avfarten till rastplatsen på Sörmon.

 

Karta finns att köpa på följande ställen:

Turistbyrån, Karlstad

Friskis & Svettis

Löpex Sport

KMTI

Team Sportia

 

Turistbyrån, Skoghall

Kilenegården

Utlämning av utlottade priser kommer att ske i samband med våra tävlingar Lången och Korten, den 3 och 4 november vid Tyrstugan. På lördag kl 10,30-13,00 och på söndag kl 10,00-12,00.

Nytt kartsläpp 8 september med stolpar på västra Sörmon

Lördag 11 aug släpper vi nästa tilläggskarta, Hammarö östra (Räggårdsviken).

Stolpe 89 Kronoparken tas bort

Nytt kartsläpp 16 juni.