Namn Resultat
Bo Ottosson 126
Ann Ottosson 126
anemon 126
Bernt-Åke 126
Kjell-Å Andersson 126
kjella 126
Barbro Wigh 126
Susann Rolsdorph 126
Göran Larsson 126
Dan 126
Larsa Andersson 126
Rolf 126
Ulf Svensson 126
Charlie George 126
Bengt Levin 126
Carina Levin 126
Eva 126
Agneta Jonsson 126
Margaretha Hedqwist 126
A-G-A 126
Rolf W 126
Alice W 126
Stefan Ahlesved 126
Birgit Ö 126
Helene Edvardsson 126
Kjell Andersson 126
Peråke 126
Kenth Thuresson 126
Roland Zaring 126
Leif Lindström 126
Ingalill Ström 126
Claes-Håkan Carlsson 126
Owe Olsson 126
Mariann Olsson 126
Roland Jansson 126
L Schmidt Jansson 126
Thomas 126
Inga-Lena Bergström 126
Margareta Samuelsson 126
Kjell-Erik Olsson 126
Ingrid Olsson 126
ULLA 126
Margareta Hedin 126
Haldor 126
Tom Pedersen 126
William Smedberg 126
Ulla Smedberg 126
JanetE 126
Stefan T 126

Här visas ett begränsat antal resultat. Det innebär att ditt resultat kan komma att saknas. Inom kort gör vi en sida där fullständiga resultat finns. Om du loggar in kommer du dock att se ditt resultat bland övriga deltagare!

Fullständiga resultat
Sponsorer