Utlämning av utlottade priser kommer att ske i samband med våra tävlingar Lången och Korten, den 3 och 4 november vid Tyrstugan. På lördag kl 10,30-13,00 och på söndag kl 10,00-12,00. Prislistan återfinns här

Fullständiga prislistan: Prislista2018
 

Utlämning av utlottade priser kommer att ske i samband med våra tävlingar Lången och Korten, den 3 och 4 november vid Tyrstugan. På lördag kl 10,30-13,00 och på söndag kl 10,00-12,00.

Nytt kartsläpp 8 september med stolpar på västra Sörmon

Lördag 11 aug släpper vi nästa tilläggskarta, Hammarö östra (Räggårdsviken).

Stolpe 89 Kronoparken tas bort

Nytt kartsläpp 16 juni.